Tin tức

Lễ đặt tên thuyền Đà Nẵng – Việt Nam và lễ xuất phát cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015-2016

Trong khuôn khổ Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh Thế giới Clipper 2015 – 2016, thành phố Đà Nẵng tham gia lần đầu tiên với tư cách là Cảng đăng cai và Nhà tài trợ cho cuộc đua. Ngày 26 tháng 8 năm 2015, tại St Katherine Docks, London, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sẽ chủ trì, phối hợp thành phố Đà Nẵng và Clipper tổ chức Lễ đặt tên thuyền...