Author Archives for Đặng Phụng

Săn Rồng

Tháng Chín 15, 2015 9:46 sáng Published by Leave your thoughts

Một ngày đen tối của Trái Đất, những quái vật trên hành tinh Pocollo với sức mạnh siêu nhiên xâm chiếm địa cầu, biến loài...