Author Archives for Đặng Phụng

HP KickOff FY 2015

Tháng Chín 4, 2015 8:29 sáng Published by Leave your thoughts

Ngày 26 -28/8 Hp phối hợp cùng Green Tours – Danang Teambuilding tổ chức chương trình tham quan, kết hợp hội thảo, và Team Building cho CBNV....