Author Archives for Đặng Phụng

Outdoor Teambuilding

Tháng Tám 27, 2015 9:41 sáng Published by Leave your thoughts

 Teambuilding Outdoor bao gồm các chương trình huấn luyện dã ngoại, có thể kết hợp với các chương trình huấn luyện Indoor trước đó hoặc...