PEPSICO – THE 4TH TDM WORKSHOP – TEAMBUILDING

Rate this post

Khác với những Hội thảo thông thưởng, các thành viên quản lý cao cấp các khối thuộc Pepsico đã bắt đầu chương trình Hội nghị
WIN THROUGH SERVICE bằng các hoạt động outdoor ấn tượng nhất. Mặc dù khoảng cách từ các team tập trung đến cửa phòng hội nghị không quá 10 mét, nhưng các team đã rất cố gắng để có thể vượt qua trước khi tham dự hội nghị. Đây là một trong số những hoạt động mang lại ý nghĩa cao trong chương trình hội nghị Win Through Service lần này.

New0492

New0550

New0553

New0556

New0557

New0558

New0561

New0564

New0565

New0566

New0567

New0571

New0572

New0574

New0576

New0578

New0580

New0581

Tháng Tám 27, 2015 7:43 sáng Published by Leave your thoughts
Rate this post

Đăng bởi Đặng Phụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.